Funding

Läänemere Päästjad

Septembris 2016 kuulutas WaterChain projekt välja uue sotsiaalmeedia kampaania, eesmärgiga leida Läänemere päästjat. Kampaania eesmärgiks oli tõsta kõigi, eriti noorte, teadlikkust seoses veekvaliteedi probleemidega Läänemeres. Soomes korraldati kampaania avaüritus ühes Eura maakonna koolis osana seitsmenda klassi õppeprotsessist koos tegevustega erinevate ainete raames: soome keel, keemia ja kunst. Õpilased hindasid Eura jõe tähtsust enda eludes, kogusid informatsiooni jõe veekvaliteedi kohta ja analüüsisid kuidas jõgi mõjutab Läänemere seisundit. Aktiveeriva komponendina viidi läbi kunstivõistlus sotsiaalmeedias.

Läänemere päästjate kunstivõistlus toimus üheaegselt kõikides WaterChain projekti partnerriikides: Soomes, Rootsis, Ahvenamaal, Eestis ja Lätis. Võistluse kunstitööd publitseeriti sotsiaalmeedias: Facebookis, Instagramis ja Twitteris. Vaata kunstitöid videost allpool.

Kampaania avaüritus Eurajoki koolis

Kokkuvõte kunstitöödest

7th graders heading to save the Baltic Sea