Funding

Taimemürkide näitus

Projekti WaterChain raames pandi kokku näitus „Pestitsiidid“

Näitus “Pestitsiidid” andis publikule üldise ettekujutuse, mis on pestitsiidid, milliseid eri tüüpe kasutatakse (herbitsiidid, insektitsiidid, fungitsiidid ja zootsiidid), maailma suurimad tarbijad (Euroopa), millist kahju võivad pestitsiidid teha (tolmeldaja tervise halvenemine ja arvukuse langus, toidu ja pinnase saastumine kemikaalidest) ja pestitsiidide kasutamise eelistest (parem toidu kvaliteet, pikem säilivusaeg, toiduainete kättesaadavuse paranemine, väiksemad veterinaarkulud). Näitus selgitas Eesti Keskkonnauuringute Keskuse tööd ja seletas lahti, milliseid pestitsiidide jääke on Eesti vetest leitud.

Näitus korraldati koostöös Marko Veinbergsi, Eesti Keskkonnauuringute Keskuse, Tallinna Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga.
“Pestitsiidid” oli publikule avatud Tallinna Ülikoolis (28.09.17 – 19.11.17) ja Tallinna Tehnikaülikoolis (20.11.17 – 01.02.18.). Näituse raames toimus kaks avalikku üritust: avaüritus Tallinna Ülikoolis 28. septembril 2017 ja päevakajaline seminar Tallinna Tehnikaülikoolis 30. jaanuaril 2018.

Teemaseminar “Pestitsiidid Eesti vetes” toimus Tallinna Tehnikaülikoolis, näituse viimasel päeval, 30. jaanuaril 2018. Osa võtma kutsuti kõiki huvitatud osapooli. Üritust reklaamiti Kesk-Läänemere WaterChaini ja TTÜ üliõpilasliidu Juulius Tipikas Facebook lehekülgedel ja TTÜ ametlikul veebilehel. Sissejuhatusena tutvustati lühidalt WaterChain projekti, mille järel tutvustas Eesti Keskkonnauuringute Keskuse esindaja pestitsiidide jääkide analüüsi tulemusi Eesti vetes (põhjavesi, pinnavesi). Seminari keel oli eesti keel ja osavõtjate arv oli 18.