Funding

Baltic Sea Savers (Itämeren pelastajat)

Syyskuussa 2016 lanseerattiin sosiaalisen median kampanja Itämeren pelastamiseksi. Kampanjan tavoite oli saada kaikki, etenkin nuoriso, tietoiseksi Itämeren vedenlaadun tilanteesta. Suomessa Baltic Sea Savers -kampanja lanseerattiin Eurajoen koululla osana seitsemäsluokkalaisten opetusprosessia sisältäen aktiviteetteja äidinkielestä, kemiasta ja kuvaamataidosta. Oppilaat arvioivat Eurajoen merkitystä omassa elämässään, keräsivät tietoa jokiveden laadusta ja analysoivat miten joki vaikuttaa Itämeren tilaan. Näiden lisäksi aktivoivana elementtinä oli taidekilpailu sosiaalisessa mediassa.

Baltic Sea Savers -taidekilpailu oli samaan aikaan käynnissä kaikissa WaterChain-hankkeeseen osallistuneissa maissa: Suomessa, Ruotsissa, Ahvenanmaalla, Virossa ja Latviassa. Kilpailutyöt julkaistiin joko Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä. Katso video taideteoksista alla.

Kampanjan aloitus Eurajoen yhteiskoulussa

Yhteenveto taideteoksista

7th graders heading to save the Baltic Sea