Funding

Kestävät tapahtumat

Miten ottaa huomioon vesien- ja ympäristönsuojelu?

Osana WaterChain-projektia järjestettiin Rock the Baltic Sea -kampanja, jolla haluttiin tuoda esille vesiensuojelua ja Itämeren ongelmia. Kampanjaan otti osaa Porissa järjestettävä Porispere-festivaali, joka halusi päivittää ympäristösuunnitelmaansa yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Ympäristötoimia tarkkailtiin useilla vierailuilla ennen ja jälkeen festivaalin sekä festivaalin aikana kesällä 2017. Ympäristösuunnitelmasta poimittiin seuraavat asiat, jotka suurin osa festivaalien järjestäjistä voi ottaa käyttöön: