Funding

Latvian kesäkoulu

Ympäristön tilan parantaminen vaatii useita eri tekijöitä, kuten ymmärrystä erilaisten ekosysteemien vuorovaikutuksesta, ongelmien tunnistamista ja uuden sukupolven asiantuntijoita, jotka osaavat käyttää uusinta teknologiaa. Institute for Environmental Solutions (IES) järjesti kymmenpäiväisen kansainvälisten opiskelijoiden kesäkoulun Latviassa Ungurs-järvellä elokuun lopussa vuonna 2017.

Lähestymistapa – kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa

Kesäkoulun opiskelijat osallistuivat useisiin meneillään oleviin aloitteisiin (esimerkiksi tutkimus- ja kehitysprojekteihin ja järvien hoitosuunnitelmiin) ja saivat sitä kautta sekä teoreettista että käytännöllistä tietoa lukuisista toisiinsa liittyvistä sektoreista. He saivat myös kokemusta siitä, miten olla vuorovaikutuksessa erilaisten sidosryhmien kanssa. Resurssien yhdistäminen* auttoi järjestäjiä organisoimaan paremman tapahtuman, ja kokemus oli merkityksellinen myös muille sidosryhmille – paikallisille asukkaille, kunnalle ja yrittäjille.

Kesäkoulu oli suunnattu kansainvälisille maisteri- ja jatko-opiskelijoille, mutta myös muut järven ekosysteemin toiminnasta ja hoitamisesta kiinnostuneet toivotettiin tervetulleiksi. Opiskelijoiden rekrytointi tapahtui IES:n verkkosivuston ja verkostojen kautta. Kesäkouluun valittiin 14 opiskelijaa seitsemästä maasta (Viro, Ukraina, Ranska, Turkki, Intia, Brasilia ja Latvia).

Tavoitteet – tarjota opiskelijoille teoreettista ja käytännöllistä kokemusta järvenhoitosuunnitelman kehittämiseen

Kesäkoululla oli neljä päätavoitetta:

  1. kerätä tieteellistä dataa Ungurs-järven kestävän järvenhoitosuunnitelman kehittämiseen
  2. edistää monialaisten asiantuntijaryhmien hyödyntämistä ympäristöongelmien ratkaisemiseksi
  3. ottaa yrittäjät, kunnan päättäjät ja paikallinen yhteisö mukaan kehittämään järvenhoitosuunnitelmaa, jonka järven hoidosta vastaava Pargaujan kunta on sen jälkeen hyväksynyt
  4. antaa opiskelijoille mielekästä kokemusta kestävien ympäristöratkaisujen kehittämisestä

Menetelmät – tiedon ja käytännön väliset raja-aidat rikki

Opiskelijat saivat lisätietoa eri aiheista kymmeneltä kansainväliseltä asiantuntijalta Virosta, Suomesta ja Latviasta. Asiantuntijat osallistuivat myöhemmin myös käytännön toimintaan. Näytteenottoja ja laboratoriotöitä täydennettiin pitsauskilpailulla ja vierailuilla paikallisiin kiinnostaviin kohteisiin (esim. turvesoille). Opiskelijat pääsivät myös kuulemaan paikallisia asukkaita ja esittämään ratkaisunsa kunnan edustajille.

*Kesäkoulua tukivat Euroopan aluekehitysrahasto, Interreg Central Baltic -ohjelma, Latvian ympäristönsuojelun ja aluekehityksen ministeriö, Cesiksen kunta, Latvian yliopisto, Riian teknillinen yliopisto, a/s ”RIX Technologies” ja Institute for Environmental Solutions, Latvia.