Funding

Torjunta-ainenäyttely

Osana WaterChain-projektia järjestettiin ”Torjunta-aineet” -näyttely.

Tiede ja taide yhdistyivät Kärt Viljalon (Viron ympäristöntutkimuskeskus/EERC, Tallinnan yliopisto) ja Marko Veinbergsin (Tallinnan yliopisto) näyttelyssä, jolla pyrittiin nostamaan torjunta-aineiden ongelmat esille. Näyttely koostui Marko Veinbergsin valokuvista, joita täydensivät kuvaukset torjunta-aineiden ominaisuuksista. Näyttely toteutettiin sekä viroksi että englanniksi, jotta tavoitettiin mahdollisimman laaja yleisö.

Näyttelyssä selvitettiin, mitä torjunta-aineet ovat, minkä tyyppisiä torjunta-aineita käytetään (rikkakasvien torjunta-aineet, hyönteismyrkyt ja sienitautien ja sienten torjunta-aineet), missä käytetään eniten torjunta-aineita (Eurooppa) ja minkälaista vaaraa torjunta-aineista aiheutuu ympäristölle (pölyttäjien terveydentilan ja runsauden heikentyminen, elintarvikkeiden ja maaperän saastuminen). Näyttelyssä esiteltiin myös torjunta-aineiden hyötyjä (ruoan parempi laatu, pidempi säilyvyysaika, parantunut elintarviketurva, terveellisempi karja ja eläinlääkärikustannusten aleneminen) ja EERC:n työtä sekä kerrottiin, minkälaisia torjunta-ainejäämiä on toistaiseksi löydetty Viron vesistä.

Näyttelyn järjestivät yhteistyössä Marko Veinbergs, EERC, Tallinnan yliopisto ja Tallinnan teknillinen yliopisto.

”Torjunta-aineet” oli esillä Tallinnan yliopistossa 28.9.–19.11.2017 ja Tallinnan teknillisessä yliopistossa 20.11.2017–1.2.2018. Näyttelyn lisäksi pidettiin kaksi avointa tapahtumaa: avajaistilaisuus Tallinnan yliopistossa 28.9.2017 ja ajankohtainen seminaari Tallinnan teknillisessä yliopistossa 30.1.2018.

Tallinnan teknillisen yliopiston näyttelyjakson päätteeksi järjestettiin seminaari Pestitsiidid Eesti vetes (Torjunta-aineet Viron vesissä) 30.1.2018. Seminaariin toivotettiin tervetulleeksi kaikki kiinnostuneet. Tapahtumaa mainostettiin Central Baltic WaterChainin ja Tallinnan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan Facebook-sivuilla sekä teknillisen yliopiston virallisilla internetsivuilla. Seminaarissa kuultiin lyhyt esitys WaterChain-projektista sekä EERC:n edustajan esittely Viron vesistä (pohja- ja pintavesistä) löytyneistä torjunta-ainejäämistä.

Näyttely oli esillä myös WaterChain-projektin loppuseminaarissa Tallinnassa 23.5.2018.