Funding

Maanviljelijät

Miten voin vähentää pelloilta vesistöihin päätyvän ravinnekuormituksen määrää?

Pelloilta valuu kiintoainesta ja ravinteita (typpeä ja fosforia) vesistöihin pintavaluntana ja salaojien kautta. Kuormituksen määrä riippuu useista tekijöistä, kuten lannoitteiden käytöstä, maalajista, maaperän ravinnekoostumuksesta, pellon kaltevuudesta, kasvillisuudesta ja ilmastosta.

Hyvillä viljelymenetelmillä ja oikeilla vesiensuojelutoimenpiteillä voidaan vähentää maatalouden vesistökuormitusta. Parhaan vesiensuojelumenetelmän valinta voi kuitenkin olla vaikeaa. Päätöksenteon tukemisen työkalu helpottaa valitsemaan sopivimman menetelmän yksittäiselle pelloille tai tilalle.

Miten käytän työkalua päätöksenteon tukena?

Työkalu sisältää erilaisia vesiensuojelumenetelmiä sekä kysymyksiä, jotka helpottavat sopivimman menetelmän valitsemisessa pellollesi. Jos haluat vähentää vaihtoehtojen lukumäärää, voit käyttää suodatusta taulukon yläreunassa. Oikeanpuoleisimmassa sarakkeessa on kustakin menetelmästä linkki lisätietoihin. Huom: Työkalu on tarkoitettu ainoastaan suuntaa-antavaksi. Asiantuntijoiden konsultointi ennen toimenpiteiden toteuttamista on suositeltavaa.