Funding

Baltijas jūras glābēji

2016. gada septembrī tika sākta sociālo mediju kampaņa Baltijas jūras glābšanai. Tās mērķis bija likt visiem, un jo īpaši jauniešiem aizdomāties par Baltijas jūras ūdens kvalitāti. Somijā kampaņa “Baltijas jūras glābēji” tika īstenota skolā Eurajoki pašvaldībā kā daļa no 7. klašu mācību procesa, un tās ietvaros notika dažādas nodarbības somu valodas, ķīmijas un mākslas stundās. Skolēni izvērtēja Eurajoki upes lomu savā dzīvē, vāca informāciju par upes ūdens kvalitāti un pētīja, kā upe ietekmē Baltijas jūras stāvokli. Lai rosinātu jauniešus piedalīties, tika rīkots arī mākslas darbu konkurss sociālajos medijos.

“Baltijas jūras glābēju” mākslas darbu konkurss notika vienlaikus visās projekta WaterChain partnerteritorijās: Somijā, Zviedrijā, Ālandu salās, Igaunijā un Latvijā. Konkursā iesūtītie mākslas darbi tika publiskoti sociālajā vietnē Facebook, Instagram vai Twitter. Mākslas darbus vari aplūkot arī zemāk esošajā video.

Kampaņas prezentācija Eurajoki skolā

Ieskats konkursā iesūtītajos mākslas darbos

7th graders heading to save the Baltic Sea