Funding

For our sea’s sake 2017 & 2018

“For our sea’s sake” ir ikgadējs Baltijas jūrai veltīts pasākums, kurš tiek rīkots Raumā, Somija, lai liktu sabiedrībai aizdomāties par to, ka Baltijas jūras aizsardzība nav vis “kāda cita darbs”, bet gan mūsu katra pienākums.

Pirmais “For our sea’s sake” pasākums tika rīkots 2012. gada martā. Tas tika uzņemts tik labi, ka organizētāji nolēma to padarīt par ikgadēju tradīciju. Kopš tā laika “For our sea’s sake” Raumā notiek katru gadu.

2017. gada aprīlī pasākuma rīkošanu uzņēmās projekts WaterChain. Šoreiz tas tika rīkots Satakuntas Lietišķo zinātņu universitātes piejūras pilsētiņā Raumā. Pasākums bija bezmaksas, un to varēja apmeklēt ikviens interesents. Visas dienas garumā tika piedāvātas dažādas aktivitātes un informatīvie stendi, kuros apmeklētāji varēja ieskatīties dziļāk patiesībā — pasākuma tēma bija “Paraugoties uz dabu mazliet dziļāk”. Ik stundu tika atkārtotas īsas informatīvas prezentācijas, kas bija veltītas ūdens aizsardzības tēmai.

Arī 2018. gada maijā šis pasākums notiek Satakuntas Lietišķo zinātņu universitātes piejūras pilsētiņā Raumā. Šīgada tēma “Jūra var piedāvāt pārpilnību” ietver vairākas aktivitātes studentu pilsētiņas teritorijā, kā arī netālu esošajā ostā. Piemēram, no rīta tuvāk paraudzīties uz Baltijas jūru ir aicināti skolēni. Pasākums piedāvā iespēju iepazīt dažādas ar jūru saistītas profesijas un amatus. Interesenti var apmeklēt jūras simulatorus, izpētīt barības ķēdi, apbrīnot šoneri Kaljaasi Ihana, paviesoties uz jūras glābšanas kutera, kā arī aplūkot mikroplastmasu mikroskopā. Pēcpusdienā tās pašas aktivitātes būs pieejamas pieaugušajiem, bet papildus tām tiks piedāvātas vairākas īsas prezentācijas par to, kā mēs varam aizsargāt Baltijas jūru no tādām bīstamajām vielām kā plastmasa, farmaceitiskie produkti un citām ķimikālijām, kuras reizēm varam sastapt pat savā pusdienu šķīvī. WaterChain projekts aicina rīkoties ikvienu un dot solījumu Baltijas jūrai. Visi solījumi tiks pierakstīti un izlikti publiskai apskatei.

Vairāk informācijas somu valodā:
http://www.ymparistonyt.fi/meremme-tahden-2018/