Funding

Pesticīdu izstāde

Izstāde “Pesticīdi” tika rīkota projekta WaterChain ietvaros.

Apvienojot mākslu ar zinātni, Kerts Viljalo (Igaunijas Vides izpētes centrs, Tallinas universitāte) un Marko Veinbergs (Tallinas universitāte) centās pesticīdu problēmu padarīt vieglāk saprotamu sabiedrībai. Izstādē bija vērojamas Marko Veinberga fotogrāfijas kopā ar aprakstošu informāciju par pesticīdiem. Izstādes mērķis bija piesaistīt pēc iespējas plašāku auditoriju, tāpēc informācija tika sagatavota divās valodās — igauņu un angļu.

Izstāde “Pesticīdi” sniedza apmeklētājiem ieskatu tajā, kas ir pesticīdi, kādi ir to veidi (herbicīdi, insekticīdi, fungicīdi un zoocīdi), kurš ir lielākais pesticīdu patērētājs pasaulē (Eiropa), un kādu kaitējumu pesticīdi rada apkārtējai videi (apputeksnētāju veselības pasliktināšanās un izmiršana, pārtikas un augsnes piesārņošana ar ķimikālijām), kā arī kādi ir pesticīdu izmantošanas ieguvumi (kvalitatīvāka pārtika, ilgāks produktu derīguma termiņš, uzlabots pārtikas nodrošinājums, veselīgāki mājlopi un zemākas veterināro pakalpojumu izmaksas). Izstāde arī skaidroja, ar ko nodarbojas Igaunijas Vides izpētes centrs, un rādīja, kādu pesticīdu atliekas līdz šim ir atrastas Igaunijas ūdeņos.

Izstāde bija Marko Veinberga, Igaunijas Vides izpētes centra, Tallinas universitātes un Tallinas Tehnoloģiju universitātes kopdarbs.

“Pesticīdi” bija atvērti apskatei Tallinas universitātē no 28.09.2017. līdz 19.11.2017. un Tallinas Tehnoloģiju universitātē no 20.11.2017. līdz 01.02.2018. Papildus izstādei tika rīkoti divi publiski pasākumi: atklāšanas pasākums Tallinas universitātē 2017. gada 28. septembrī un tematisks seminārs Tallinas Tehnoloģiju universitātē 2018. gada 30. janvārī.

Izstādes noslēgumā Tallinas Tehnoloģiju universitātē tika rīkots publiskais seminārs “Pesticīdi Igaunijas ūdeņos”, kurš notika 2018. gada 30. janvārī un kurā aicināti piedalīties bija visi interesenti. Pasākums tika popularizēts projekta WaterChain un Tallinas Tehnoloģiju universitātes Studentu apvienības Facebook lapā, kā arī Tallinas Tehnoloģiju universitātes oficiālajā mājaslapā. Semināra sākumā tika sniegts ieskats WaterChain projektā, bet pēc tam Igaunijas Vides izpētes centra pārstāvis iepazīstināja dalībniekus ar Igaunijas ūdeņos (gruntsūdeņos, virszemes ūdeņos) atrasto pesticīdu atlieku analīzes rezultātiem. Seminārs notika igauņu valodā, un tajā piedalījās 18 interesentu.