Funding

Vasaras skola Latvijā

Vides stāvokļa uzlabošana ilgtermiņā ir atkarīga no vairākiem apstākļiem, piemēram, vispārējas izpratnes par dažādu ekosistēmas elementu mijiedarbību, iesaistīto pušu izpratnes par problēmu un pieņemtā risinājuma atbalstīšanas, kā arī nākamās ekspertu paaudzes, kuri var izmantot jaunākās tehnoloģijas, lai padziļināti izpētītu aktuālo problēmu. 2017. augustā Vides risinājumu institūts pie Ungura ezera Latvijā rīkoja desmit dienu starptautisku vasaras skolu studentiem.

Tās pieeja bija — kopums ir lielāks nekā tā daļu summa.

Pateicoties tam, ka vairākas vienlaikus notiekošas iniciatīvas (pētniecības un inovāciju projekti, ezera pārvaldības plāna izstrādāšana, komunikācija ar vietējiem, studentu apmācība) tika apvienotas vienā kopīgā vasaras skolas idejā, studenti guva gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas vairākās savstarpēji saistītās nozarēs. Turklāt viņiem bija iespēja gūt pieredzi, kā komunicēt ar dažādām iesaistītajām pusēm. Turklāt resursu apvienošana* palīdzēja rīkotājiem noorganizēt ne tikai labāku pasākumu, bet arī sniegt lielāku ieguvumu citām ieinteresētajām pusēm — vietējiem iedzīvotājiem, pašvaldībai un uzņēmējiem.

Vasaras skolas mērķauditorija bija dažādu valstu maģistrantūras (MSc) un doktorantūras (PhD) studenti, kā arī tie sabiedrības locekļi, kas vēlējās uzzināt vairāk par ezeru ekosistēmu funkcionēšanu un pārvaldību. Vides risinājumu institūts aicinājumu izraudzīties labākos 12–16 kandidātus publiskoja savā mājaslapā un nosūtīja saviem partneriem. Rezultātā dalībai nometnē tika izvēlēti 14 studenti no septiņām valstīm (Igaunijas, Ukrainas, Francijas, Turcijas, Indijas, Brazīlijas un Latvijas).

Vasaras skolas mērķis — sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas holistiska, uz pierādījumiem balstīta un vietējiem iedzīvotājiem pieņemama ezera pārvaldības plāna izstrādāšanā.

Vasaras skolai bija četri galvenie uzdevumi.

  1. Apkopot zinātniskos datus, kas nepieciešami, lai izstrādātu uz pierādījumiem balstītu un ilgtspējīgu Pārgaujas pašvaldības uzraudzībā esošā Ungura ezera pārvaldības plānu.
  2. Veicināt dažādu nozaru ekspertu (zivsaimniecība, inženierija, mežsaimniecība, lauksaimniecība un tehnoloģijas) komandu veidošanos un iesaistīšanos holistisku risinājumu meklēšanā vides aizsardzībai.
  3. Iesaistīt uzņēmējus, pašvaldības lēmumu pieņēmējus un sabiedrību iecerētā risinājuma (ezera pārvaldības plāns) izstrādē, kuru ir pārņēmusi pašvaldība.
  4. Sniegt studentiem noderīgas teorētiskās un praktiskās zināšanas par to, kā izstrādāt ilgtspējīgus vides aizsardzības risinājumus.

Izaicinājums — nojaukt robežas starp teoriju un praksi dažādās nozarēs un iesaistīto pušu grupās.

Studentus apmācīja darbojās 10 starptautiski eksperti (no Igaunijas, Somijas un Latvijas), kuri dalījās zināšanās plašā tēmu lokā, sākot no zoobentosa un beidzot ar satelītiem, un uzraudzīja studentu praktiskos darbus. Teorētiskās un praktiskās paraugu ņemšanas aktivitātes (gan ar tradicionālajām metodēm, gan izmantojot dronus), kā arī laboratorijas darbus papildināja diskusijas uzņēmējiem, vietējo apskates objektu (piemēram, kūdras purva) apmeklēšana, konsultācijas ar vietējiem iedzīvotājiem un pašvaldības pārstāvju iepazīstināšana ar rezultātiem.

*Vasaras skolu atbalstīja Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Centrālā Baltijas jūras reģiona Interreg programma, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Cēsu pašvaldība, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, A/S “RIX Technologies” un Vides risinājumu institūts.