Funding

Ūdens sistēmu apsaimniekotāji

Tīrs dzeramais ūdens ikvienam

Stratēģiska pieeja dzeramā ūdens ilgtspējīgai piegādei Ālandu salās

opš 2016. gada rudens uzņēmums “Åland Vatten” ir devis jaunu elpu savai stratēģiskajai un ilgtspējīgai attīstībai. Šis process ir saistīts ar diviem aktuāliem procesiem Ālandu salās — darbu saistībā ar ilgtspējīgu pārtikas stratēģiju Ālandu salās un Ālandu salu attīstības un ilgtspējas plānu, kurā 3. mērķis ir definēts šādi “Viss ūdens ir labas kvalitātes” (www.barkraft.ax).

Šis process Centrālbaltijas WaterChain projekta ietvaros ir kļuvis par labās prakses piemēru, jo “Åland Vatten” izmanto šo stratēģisko pieeju, lai noteiktu piemērotākos paņēmienus barības vielu un bīstamo vielu daudzuma samazināšanai ūdenī.

Jau tagad ir paveikts liels darbs, lai ieliktu pamatu dzeramā ūdens ilgtspējīgai piegādei Ālandu salās, un “Åland Vatten” ir patiesi priecīgs par gūtajiem rezultātiem.

Uzņēmums ir dokumentējis savu darba gaitu, lai iedvesmotu citus un palīdzētu tiem, kas arī savā organizācijā vēlas paveikt līdzīgu ilgtspējību veicinošu darbu. Lai vispār varētu sākt kaut ko analizēt, plānot, izstrādāt un sadarboties, ir nepieciešams skaidrs redzējums un noteikti mērķi. Turpinājumā vari iepazīties ar “Åland Vatten” vīziju, pamatvērtībām un stratēģiskās attīstības mērķiem.

To, kā mums veicās, vari redzēt video materiālā.


Dzeramā ūdens ilgtspējīga piegāde Ālandu salās