Funding

Jordbrukare

Hur kan jag minska belastningen av närsalter från mina åkrar?

Ytavrinning och dräneringsvatten från åkermark transporterar partiklar och närsalter (kväve- och fosforföreningar) till omkringliggande vattendrag. Belastningens storlek beror på flera faktorer som t.ex. användningen av gödsel, jordtyp, jordens närsaltinnehåll, marklutning, vegetation och klimat.

Bra jordbruksmetoder och användning av reningsmetoder för att ta bort koncentrerade läckage av närsalter kan minska belastningen på vattendragen.

Hur använder jag beslutsstödet (decision support tool)?

Beslutsstödet innehåller beskrivningar av ett antal reningsmetoder och frågor som hjälper dig att välja en passande metod för dina åkrar. Om du vill sålla fram de bäst passande metoderna så kan du använda filtreringsfunktionen som finns överst i tabellen. Mer information om metoderna finns i kolumnen längst till höger. Observera: Beslutsstödet är bara avsett att vara orienterande. En konsultation med en expert rekommenderas innan åtgärder vidtas.