Funding

Vattenverk

Rent dricksvatten till alla

Strategi för en hållbar dricksvattenförsörjning på Åland

Ålands Vatten har förnyat fokus på sitt strategiska och uthålliga utecklingsarbete sedan hösten 2016. Arbetet har varit länkat till två pågående processer på Åland – arbetet med en uthållig matstrategi för Åland och Ålands utvecklings- och uthållighetsagenda, i vilken det tredje målet är “Allt vatten är av hög kvalitet” (www.barkraft.ax).

Processen har också utvecklat goda exempel inom WaterChain-projektet där Ålands Vatten använde denna strategiska metod för att identifiera åtgärder för att minska belastningen av närsalter och farliga ämnen.

Ett omfattande arbete för en uthållig vattenförsörjning för Åland har lagts ned och Ålands Vatten är mycket nöjda med resultatet.

Vi har dokumenterat vårt arbete för att hjälpa och inspirera andra aktörer som önskar göra ett motsvarande arbete kring uthållighet i sina organisationer. En klar vision och definerade mål är nödvändiga förutsättningar för att börja analysera, planera, utveckla och samarbeta för uthållighet. Här beskriver vi vår vision, våra värderingar och strategiska utvecklingsmål.

For information about the whole process please see these documents and the film about our work.

 


Uthållig vattenförsörjning på Åland

Läs mer här.