Funding

Teeme ära! / Let’s Do It!

Let’s Do It! – ülemaailmne koristuskampaania ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK)

Kasvatamaks üldsuse teadlikust Läänemere seisundist ja veeringlusse sisenevatest kahjulike ainetest, teeb EKUK koostööd kampaaniaga Let’s Do It! World. Let’s Do It! World on kodanikualatuslik liikumine, mille eesmärgiks on planeedi puhtaks koristamine ühe päevaga – World Cleanup Day – 15. septembril 2018.

Selleks, et anda panus 15. septembril toimuvale suurele koristusele kogub EKUK võimalikult palju teavet Teeme Ära talgupäeval – 5. mai – WaterChain pilootalalt kogutud prügi iseloomu (kogus ja liik) kohta. Teeme Ära talgupäev on iga-aastane kogukondlik tegevuspäev, kus iga kogukond või organisatsioon otsustab ise, mida nende piirkonnas on vaja teha. Kogutud informatsiooni abil oleks võimalik arvutada kahjulike ainete (nt bisfenool A ja perfluoritud ühendite) ligikaudsed kogused.

Tulemused on kavas avaldada artiklis, mida levitatakse huvitatud osapoolte seas ja sotsiaalmeedias. Selle teabega loodab EKUK esile tuua kodanikuliikumiste olulisust ja potentsiaali keskkonna kahjulike ainete vähendamise protsessis ning näidata, et prügi koristamine mõjutab nii meie planeeti kui ka meie tervist.