Funding

Let’s Do It! -siivouskampanja

Let’s Do It! World -kampanja ja Viron ympäristöntutkimuskeskus (EERC)

EERC suunnittelee järjestävänsä Let’s Do It! World -kampanjan, jolla halutaan lisätä ihmisten tietoutta Itämeren tilasta ja haitallisten aineiden määrästä veden kierrossa. Let’s Do It! World on kansainvälinen siivoustalkooliike, jonka päämääränä on puhdistaa maailma yhdessä päivässä, Maailman puhdistuspäivänä (World Cleanup Day) 15.9.2018.

Virossa järjestetään 5.5.2018 Teeme Ära talgupäev eli vuosittainen yhteisöaktiviteettipäivä, jonka yhteydessä EERC suunnittelee keräävänsä pilottialueella mahdollisimman paljon tietoa kerätyistä jätteistä ja niiden määrästä. Kerätyistä tiedoista voidaan laskea karkea arvio haitallisten aineiden määrälle.

Tulokset julkaistaan artikkelissa, jota jaetaan sidosryhmien ja sosiaalisen median välityksellä. EERC toivoo voivansa osoittaa kansalaisaktiivisuuden merkityksen ympäristön haitallisten aineiden vähentämisessä sekä näyttää, että niinkin yksinkertaisella asialla kuin roskia keräämällä voi vaikuttaa terveyteemme ja planeettaamme.