Funding

Let’s Do It!

“Let’s Do It! World” kampaņa un Igaunijas Vides izpētes centrs

Lai uzlabotu sabiedrības izpratni par Baltijas jūras stāvokli un to bīstamo vielu daudzumu, kas nonāk ūdens apritē, Igaunijas Vides izpētes centrs (EERC) plāno sadarbību ar “Let’s Do It! World” kampaņas rīkotājiem. “Let’s Do It! World” ir masu kustība, kuras mērķis ir panākt, lai līdz 2018. gada 15. septembrim — Pasaules Talkas dienai — mūsu planēta būtu tīra.

Lai palīdzētu šim cēlajam mērķim īstenoties, EERC plāno ievākt pēc iespējas vairāk informācijas par izmēģinājumu teritorijā talkas dienā — 2018. gada 5. maijā — salasīto atkritumu daudzumu un veidiem. “Teeme Ära talgupäev” ir ikgadēja sabiedrisko aktivitāšu diena, kurā katra kopiena vai organizācija pēc savas izvēles veic konkrētas darbības sabiedrības labā, piemēram, organizē talkas. No visas ievāktās informācijas var aptuveni aprēķināt “savākto” bīstamo vielu (piemēram, bisfenola A un perfluorēto savienojumu) daudzumu.

Rezultātus plānots atspoguļot rakstā, kurš tiks nosūtīts ieinteresētajām pusēm un publiskots sociālajos medijos. EERC cer, ka šī informācija palīdzēs uzsvērt to, cik svarīgi ir iesaistīt sabiedrību kaitīgu vielu daudzuma samazināšanā vidē un kāds ir tās potenciāls, kā arī parādīs, ka mēs varam uzlabot savu un mūsu planētas veselību, vienkārši paceļot zemē nomestu atkritumu.