Funding

Stratēģiskā pieeja un zinātne

Politikas veidotāji nosaka organizācijas, valsts vai, piemēram, ES politikas pamatsistēmu.

Šeit apkopotā informācija var palīdzēt izvērtēt un pieņemt lēmumu:


Kā izmantot modelēšanu, lai iegūtu pēc iespējas vairāk no lēmumu pieņemšanai nepieciešamās dārgās ūdens kvalitātes analīzes?

Ar ko sākt, ja vēlos ieviest jaunus noteikumus notekūdeņu attīrīšanas staciju apsaimniekotājiem un likt izmantot jaunas attīrīšanas tehnoloģijas?

Ūdens sistēmu apsaimniekotāji

Tīrs dzeramais ūdens ikvienam

Stratēģiska pieeja dzeramā ūdens ilgtspējīgai piegādei Ālandu salās

opš 2016. gada rudens uzņēmums “Åland Vatten” ir devis jaunu elpu savai stratēģiskajai un ilgtspējīgai attīstībai. Šis process ir saistīts ar diviem aktuāliem procesiem Ālandu salās — darbu saistībā ar ilgtspējīgu pārtikas stratēģiju Ālandu salās un Ālandu salu attīstības un ilgtspējas plānu, kurā 3. mērķis ir definēts šādi “Viss ūdens ir labas kvalitātes” (www.barkraft.ax).

Šis process Centrālbaltijas WaterChain projekta ietvaros ir kļuvis par labās prakses piemēru, jo “Åland Vatten” izmanto šo stratēģisko pieeju, lai noteiktu piemērotākos paņēmienus barības vielu un bīstamo vielu daudzuma samazināšanai ūdenī.

Jau tagad ir paveikts liels darbs, lai ieliktu pamatu dzeramā ūdens ilgtspējīgai piegādei Ālandu salās, un “Åland Vatten” ir patiesi priecīgs par gūtajiem rezultātiem.

Uzņēmums ir dokumentējis savu darba gaitu, lai iedvesmotu citus un palīdzētu tiem, kas arī savā organizācijā vēlas paveikt līdzīgu ilgtspējību veicinošu darbu. Lai vispār varētu sākt kaut ko analizēt, plānot, izstrādāt un sadarboties, ir nepieciešams skaidrs redzējums un noteikti mērķi. Turpinājumā vari iepazīties ar “Åland Vatten” vīziju, pamatvērtībām un stratēģiskās attīstības mērķiem.

To, kā mums veicās, vari redzēt video materiālā.


Dzeramā ūdens ilgtspējīga piegāde Ālandu salās

Festivālu rīkotāji

Kā nodrošināt ilgtspējīgu dzeramā ūdens piegādi un tīru dzeramo ūdeni ikvienam?

Kampaņa “Rock the Baltic Sea” bija daļa no WaterChain projekta. Kampaņa tika rīkota, lai uzlabotu sabiedrības izpratni par ūdens aizsardzību un problēmām, ar kurām saskaras Baltijas jūra. Festivāls “Porispere”, kas notiek Pori, Somijā, pievienojās kampaņai, jo sadarbībā ar Satakuntas Lietišķo zinātņu universitāti vēlējās atjaunināt savu vides aizsardzības plānu. Vides aizsardzības pasākumu statuss tika uzraudzīts vairākās vizītēs pirms festivāla 2017. gada vasarā, tā laikā un pēc tam. Turpmāk minētie aspekti ir izraudzīti no vides aizsardzības plāna, lai izveidotu pārskatu par labākās prakses piemēriem, kurus var izmantot vairumā festivālu.

Lauksaimnieki

Kā es varu samazināt barības vielu piesārņojumu ūdenī, ko rada mani lauki?

Virszemes notece un drenāžas ūdeņi no lauksaimniecībā izmantotajām zemēm suspendēto augsni un barības vielas (slāpekļa un fosfora savienojumus) nogādā ūdenstilpnēs. Piesārņojuma apmērs ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp minerālmēslu lietošanas, augsnes veida un tās barības vielu satura, augsnes piesātinājuma ar ūdeni, veģetācijas un klimata.

Laba lauksaimniecības prakse un piemērotu piesārņojumu mazinošu paņēmienu izmantošana var samazināt to piesārņojuma daudzumu, kas nonāk ūdenstilpnēs. Tomēr izvēlēties labāko metodi ūdens aizsardzībai nemaz nav viegli. Rīks lēmumu pieņemšanas atbalstam palīdzēs izvēlēties tieši tavam laukam vai saimniecības nozarei piemērotāko metodi.

Kā izmantot rīku lēmumu pieņemšanas atbalstam?

Rīks ietver vairākas piesārņojuma samazināšanas metodes un jautājumus, kas Tev palīdzēs izvēlēties savam laukam piemērotāko metodi. Ja vēlies samazināt iespējamo metožu skaitu, vari izmantot filtru tabulas augšdaļā. Lai uzzinātu vairāk par Tevi interesējošām metodēm, izmanto labās puses ailē norādītās saites uz papildu informācijas lapām. Piebilde: rīks lēmumu pieņemšanas atbalstam ir tikai informatīvs, pirms konkrētu pasākumu īstenošanas ir ieteicams konsultēties ar speciālistu.