Funding

Baltic Sea Savers – Östersjöns räddare

I september 2016 lanserades en kampanj i sociala media om att rädda Östersjön. Målet för kampanjen var att göra alla, speciellt ungdomar, medvetna om problemen med Östersjöns vattenkvalitet. I Finland lanserades kampanjen “Baltic Sea Savers” i en skola i Eurajoki som en del av undervisningen för årskurs 7. Den innehöll övningar i finska, kemi och konst. Eleverna beskrev betydelsen av Eurajokiåns betydelse i deras egna liv, samlade in information och data om vattenkvalitet och analyserade hur ån påverkar Östersjöns status. För att aktivera och komma igång arragerades en konsttävling i sociala media.

Konstävlingen “Baltic Sea Savers” arrangerades samtidigt i alla länder som representerades i WaterChain-projektet: Finland, Sverige, Åland, Estland och Lettland. Konstverken som tävlade publicerades antingen på Facebook, Instagram eller Twitter. Se några konstverk i videon nedan.

Kick-off för kampanjen hölls i Eurajokiskolan

Sammanställning av konstverken

7th graders heading to save the Baltic Sea