Funding

Let’s Do It!

Let’s Do It! världsomspännande kampanj och Estonian Environmental Research Centre (EERC)

För att öka medvetenheten bland allmänheten om Östersjöns vattenkvalitet och mängden skadliga ämnen som tillförs havet planerade EERC att samarbeta med Let’s Do It! kampanjen. Let’s Do It! är en världsomspännande, medborgarorganiserad rörelse med målet att städa vår planet under en dag – på “World Cleanup Day” – närmast den 15 september 2018.

För att bidra till Let’s Do It! kampanjen planerar EERC att sammanställa så mycket information som möjligt om mängd och typ av insamlat skräp i pilotområdet under “Teeme Ära talgupäev” som hölls den 5 maj 2018. “Teeme Ära talgupäev” är en årlig kommunal aktivitetsdag- där varje kommun eller organization bestämmer vad som skall göras i deras egen kommun: det inkluderar dock skräpplockning i någon form. Den insamlade informationen om typ och mängd av insamlat skräp används för att göra en grov skattning av mängden skadliga ämnen (t.ex. bisfenol A och perfluorerade ämnen) som ingår i skräpet och därmed plockats bort från miljön.

Resultaten planeras att publiceras i en artikel som kan bli distribuerad till intresserade bl.a. på sociala media. Med denna information hoppas EERC att kunna peka ut vikten och potentialen av medborgerliga rörelser i arbetet med att minska mängden skadliga ämnen i miljön, men också att visa att bara genom att plocka upp skräp, kan vi göra skillnad för vår hälsa och vår planet.