Funding

Utställning om bekämpningsmedel (eng. Pesticides)

Utställningen “Pesticides” skapades som en del av WaterChain-projektet.

Genom att kombinera konst med vetenskap försökte Kärt Viljalo (Estonian Environmental Research Centre, Tallinns Universitet) and Marko Veinbergs (Tallinns Universitet) öka allmänhetens medvetenhet om problemen med bekämpningsmedel. Utställningen kombinerade fotografier av Marko Veinbergs med beskrivande information om bekämpningsmedel. Information tillhandahölls på både estniska och engelska för att nå en vidare publik.

Utställningen “Pesticider” gav besökarna en allmän bild av vad bekämpningsmedel är, vilka typer som kan användas (herbicider, insekticider, fungicider och rodenticider), vem konsumerar mest i världen (Europa) och vilken skada bekämpningsmedel kan ge på miljön (skador på bisamhällen, förorening av livsmedel och jord) men också fördelarna med att använda bekämpningsmedel (högre matkvalitet, längre hållbarhet i butik, ökad matsäkerhet, friskare boskap och minskade veterinärkostnader). Utställningen informerade dessutom om arbetet som Estonian Environmental Research Centre bedriver samt vilka typer av bekämpningsmedel som har hittats i Estniska vatten.

Utställningen organiserades i samarbete med Marko Veinbergs, Estonian Environmental Research Centre, Tallinns Universitet och Tallinns Tekniska Universitet.

Utställningen “Pesticides” var öppen för allmänheten på Tallinns Universitet, från 2017-09-28 till 2017-11-19, och på Tallinns Tekniska Universitet från 2017-11-20 till 2018-02-01. Två publika events arrangerades för att komplettera utställningen: en invigning på Tallinns Universitet 2017-09-28 och ett seminarium på Tallinns Tekniska Universitet 2018-01-30.

Det öppna seminariet “Pestitsiidid Eesti vetes” (“Bekämpningsmedel i Estniska Vatten”) hölls på Tallinns Tekniska Universitet (TTÜ) den 30 januari 2018 för att sammanfatta utställningen genom att bjuda in intressenter. Seminariet annonserades via Central Baltic WaterChain och TTÜs studentkårs (Juulius Tipikas) facebooksida och TTÜs hemsida. Under seminariet gavs en introduction till WaterChain projektet varefter en representant för Estonian Environmental Research Centre redovisade analysresultat för bekämpningsmedelsrester i Estniska vatten (grundvatten och ytvatten). Seminariet hölls på Estniska och antalet deltagare var 18.